Valmed

INVERSION 360° virtuaalinen näyttely


Näyttely yhdistää 360° panoraama-taiteen digitaalisiin kollaaseihin käyttämällä ääntä ja erilaista kuvaa luoden niistä immersiivisen kokonaisuuden. Taiteilijat käyttivät virtuaalista tilaa luovan prosessin perustana. Tuloksena on yhdistelmä erilaisia lähestymistapoja jotka sekä vievät katsojan taideteosten sisälle, että pois reaalimaailmasta - toisiin todellisuuksiin.

Virtuaalinen tila toimi osin myös alustana jo aiemmin luoduille taideteoksille, jotka on nyt muokattu uudelleen virtuaalisen tilakokemuksen mahdollisuuksia hyödyntäen. Näyttelyn teemat käsittelevät olemassaolon peruskysymyksiä ihmisyydestä sieluun, ympäristöä ja ekologisia teemoja sekä ajan ja tilan käsitteitä. Inversion tarjoaa näkökulman immersiiviseen taiteeseen digitaalisessa ympäristössä, jossa kaikki on mahdollista.

Näyttely on esillä 30.6.2021 asti.

Näyttelyn taiteilijat Tuukka Pasanen, Satu Miettinen, Ulla-Mari Lindström, Maria Kärkkäinen, Katarina Karppinen ja Tina Jokitalo.

Näyttely on osa koulutushanketta, jonka ohjaajana toimi taiteilija Tina Jokitalo. 

Hanketta on tukenut Taiteen edistämiskeskus. 

Lisätietoja INVERSION-projektista: https://artsphere.carrd.co/