Valmed

ALLterations – Messages to the future-beings

Centrala Art Gallery And Creative Space, Birmingham UK

/// Due to the second lockdown announcement, on-site exhibition is postponed until further notice. The show is going to be presented online via our online channels. | centrala-space.org.uk |

Photography and Media Art Association Valmed ry
ALLterations – Messages to the future-beings

“To be hopeful means to be uncertain about the future, to be tender toward possibilities, to be dedicated to change all the way down to the bottom of your heart.”
Rebecca Solnit

The prospect of climate change is daunting. It makes us nervous, anxious, hopeless, but also pushes people around the world to fight for a better future. As humans we have dramatically affected our climate since the 19th century. The effects to all life is often surprising and unpredictable. As ecologist and eco-theologist Panu Pihkala has said, climate change is change of everything and for all. This makes understanding and dealing with the situation particularly challenging.

What, then, as artists do we tell about phenomena that are difficult, almost impossible to perceive? How can we describe and deal with uncertainty, pain, hope and confusion? How to depict the slow changes in the inner world of species and in our habitat? What is the importance of understanding the individual’s empirical world, of nurturing, and of the role of women or indigenous peoples in the fight against climate change?

In Change for All – exhibition, 12 artists have tackled these questions, among others. All the pieces are commenting on climate change. The works deal with human responsibility, power and emotions related to the phenomenon. The artists interviewed people, used scientific data collected by climate scientists, and worked in regions and communities affected by humanitarian crises. Some of them were inspired by material filmed in nature, from a purely visual point of view. Some have turned their gaze to an unknown future, reaching out for what is not yet there.

Many perspectives on the subject open up to us the fact that this phenomenon is difficult to understand. It cannot be solved by any decision-maker or state alone. Right now we need multidisciplinary cooperation and cross-border discussion more than ever. The uncertainty and fear that comes with change is something we must face together.

The biggest change is for those who live here after us. Within the exhibition, you can leave your message to those who will live in the future we are building.

Artists:
Tuula Hara
Eerika Jalasaho
Katarina Karppinen
Taina Kontio
Kristiina Korpela
Maria Kärkkäinen
Mirva Liimatta and Lauri Hei
Ulla-Mari Lindström
Heli Mannisenmäki
Satu Miettinen
Johanna Väisänen

More information:
Coordinator/producer Emma Fält

The exhibition is supported by
The Finnish Cultural Foundation, North Savo Regional Fund,
FRAME Finland
Arts Promotion Center, Finland

Installation: Taz Lovegood, Jeanette Maggs
Camera & Editing: Paul Withers

 

Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry
Kaiken muutos
Viestejä tuleville

“To be hopeful means to be uncertain about the future, to be tender toward possibilities, to be dedicated to change all the way down to the bottom of your heart.”
Rebecca Solnit

Ilmastonmuutoksen näkymät ovat pelottavat. Aihe puhututtaa, hermostuttaa, ahdistaa ja tekee toivottomaksi, mutta saa myös ihmiset ympäri maailman taistelemaan yhteisen tulevaisuuden puolesta. Kyseessä on ilmiö, johon ihmisen vaikutus on ollut dramaattinen 1800-luvulta saakka. Nyt elämme aikaa jolloin ihmisten nopea toiminta ja harkittu päätöksenteko on välttämätöntä. Vaikutukset näkyvät kaikkien eliöiden elämässä, yllättävillä ja ennustamattomilla tavoilla. Kuten ilmastotutkija Panu Pihkala on todennut, Ilmastonmuutoksessa kyse on kaiken muutoksesta. Tämä tekee tilanteen ymmärtämisestä ja siihen suhtautumisesta erityisen haastavaa.

Mitä sitten taiteilijoina kerromme ilmiöistä joita on vaikeaa, lähes mahdotonta hahmottaa? Miten kuvaamme ja käsittelemme muutokseen liittyviä tunteita, kuten epävarmuutta, kipua, toivoa, sekavuutta ja pelkoa? Kuinka ymmärtää hitaita muutoksia lajien sisäisessä maailmassa ja elinympäristössämme? Mikä merkitys eliöiden kokemusmaailman ymmärtämisellä, huolenpidolla ja esimerkiksi naisten, tai alkuperäiskansojen asemalla on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa?

Valmed ry:n Kaiken muutos – yhteisnäyttelyssä 12 taiteilijaa ovat tarttuneet muun muassa näihin kysymyksiin. Kaikki näyttelyn teokset kommentoivat ilmastonmuutosta. Näyttelyn taiteilijat ovat hyödyntäneet haastatteluaineistoa, ilmastotutkijoiden keräämää tieteellistä dataa, sekä työskennelleet alueilla ja yhteisöissä jotka kärsivät humanitaarisista kriiseistä, kuten aavikoitumisesta ja veden puutteesta. Toiset heistä ovat inspiroituneet luonnossa kuvatusta materiaalista puhtaasti visuaalisesta näkökulmasta ja suunnanneet katseensa tuntemattomaan tulevaisuuteen, kurkottaen kohti sitä, mitä ei vielä ole.

Monet näkökulmat aiheeseen avaavat meille sitä tosiasiaa, että kyseessä on vaikeasti hahmotettava ilmiö, jota yksikään päättäjä tai valtio ei voi yksin ratkaista. Tässä ajassa tarvitsemme ehkä enemmän kuin koskaan monialaista yhteistyötä ja avointa keskustelua. Tulevaisuuteen sisältyvä epätietoisuus, sen tuomat pelot ja epävarmuus ovat jotakin jota meidän täytyy kohdata yhdessä. Suurin muutos koskee ennen kaikkea niitä, jotka elävät täällä meidän jälkeemme.

Näyttelyn yhteydessä voit jättää oman viestisi niille, jotka tulevat elämään siinä tulevaisuudessa, johon me nyt vaikutamme.

Näyttelyn taiteilijat:
Tuula Hara
Eerika Jalasaho
Katarina Karppinen
Taina Kontio
Kritstiina Korpela
Maria Kärkkäinen
Mirva Liimatta ja Lauri Hei
Ulla-Mari Lindström
Heli Mannisenmäki
Satu Miettinen
Johanna Väisänen

Lisätietoja:
Koordinaattori/tuottaja Emma Fält

Näyttelyä tukee
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto
Frame Finland
Taiteen edistämiskeskus

Näyttelyn rakentaminen: Taz Lovegood, Jeanette Maggs
Kuvaus ja editointi: Paul Withers

Comments: 43

Sorry, the comment form is closed at this time.