Valmed

Ulla-Mari Lindström

Evoluutioutopioita | 05:14 | 2018 |

Varjokuvia” videoteos on osa teossarjaa nimeltään”Evoluutioutopioita – Luonnontaiteellinen kokoelma 2”. “Evoluutioutopioita” on huumorin sävyttämä tutkielma siitä, mitä mahdollisesti voisi tapahtua ja millaisia elämän ilmenemismuotoja evoluutio voisi synnyttää, jos eliökunnan eriytyneet haarat jälleen yhdistyisivät. Tutkielmassa kuvaan, millaisia uusia ja outoja lajeja voisi syntyä, kun elinolosuhteet ja ympäristö muuttuvat.

Keräämistäni kasveista, kalanruodoista ym. luonnonmateriaaleista on tullut minulle suuria aarteita. Pieni kuivunut, käpristynyt kasvin lehti tai osittain säilynyt kalanruoto näyttävät kaikessa hauraudessaan ja kauneudessaan elämän ihmeen ja samalla sen rajallisuuden. Pieni voi olla suurta, ruma kaunista ja vähemmän enemmän.

Videon äänet ovat Kolumbian maaseudulta.