Valmed

Tuula Hara

Oodi vedelle | 11:22 | 2009-2016 |

Elämämme riippuu vedestä – ja vesi on arkipäivää. Ihminen on pääosin vettä. Sikiönä kehitymme vedessä, juomme, hikoilemme, itkemme, puhdistaudumme, uimme – vedellä on tärkeä rooli rituaaleissamme.

Vesi on jatkuvassa kiertokulussa. Se on kaiken alku, sisältäen myös tuhoavan voiman. Maapallon pinnasta kaksi kolmannesta on vettä ja se muotoilee luonnon. Vesi on konkreettisesti läsnä arjessamme kulkuväylinä, energialähteenä ja elämällemme välttämättömänä tekijänä. Jokainen suomalainen käyttää vettä noin 150 litraa päivässä.

Puhtaan veden puute ja huono hygienia aiheuttavat eniten sairauksia maailmassa. Veden niukkuus on myös keskeinen kriisien aiheuttaja.

Vesi on perusta, ihminen on muuttuva.